In het Historisch Museum Arnhem bevinden zich enkele gildebekers. Eén daarvan is de gildebeker van het het St. Franciscus- of kledermakersgilde (inv. GM1044). Wapens werden aangebracht op de onderzijde van de bodem, de buitenzijde van de beker, langs de binnenrand van de beker, op de deksel en aan de binnenzijde van de deksel. Blijkt hieruit dat zo veel als mogelijk alle plekken voor een wapen werden voorzien. Mogelijk dat jongere generaties gildemeesters hierdoor de kosten van de aanschaf van een nieuwe beker aan een latere generatie doorspeelden. Het is mijn bedoeling mij te beperken tot de wapens, die we op de gildebeker vinden. Keurmerken e.d. zijn al door deskundigen onderzocht.

Lees of download het volledige artikel