Album amicorum van Gerard van Hacfort

Over Gerard van Hacfort heb ik op internet niets kunnen vinden. Hij zal tot het Gelders adellijke geslacht Van Hackfort behoort hebben. Volgens zijn album amicorum verbleef hij in Dowaai, Thorn, en Doornik, om dan naar Italië te reizen om in Rome, Napels en Venetië te verblijven (gegevens KB). De eerste bladzijden zijn klaarblijkelijk op…

Read More

Album amicorum van Simon Dusing

Simon Dusing (KB) komt uit Venlo. Hij verbleef in Dôle, Besançon, Antwerpen, Venlo, Wesel en Keulen. In zijn album vinden wij één gekleurde tekening, één gegraveerde voorstelling, 54 (+ 1 dubbele) geschilderde wapens en 1 gegraveerde en ingekleurd wapen. Elk De wapen is geschilderd op een vel papier, dat ingeplakt is in een blanco boek….

Read More

Album amicorum van Jacob II van Bronckhorst van Batenburg

Jacob II van Bronckhorst van Batenburg (Anholt 1553-in Spaanse krijgsdienst gewond te Lochem, overl. Bredevoort 1582), heer van Anholt, Bahr en Lathum. Volgens de plaatsen waar wapens werden getekend, verbleef hij te Douai/Doornik, Parijs, Orléans, Atrecht, Saint-Ouen, Blois en Keulen. In zijn album vinden we 66 geschilderde wapens en 13 geschilderde portretten, 3 kostuumafbeeldingen en…

Read More

Album amicorum van Johannes Bogerman

Johannes Bogerman (Uplewert, Oost-Friesland 1576–Franeker, 11 september 1637) was een Nederlands theoloog, predikant en Bijbelvertaler. Hij kreeg bekendheid als voorzitter van de Synode van Dordrecht in 1618 en als vertaler van gedeelten van het Oude Testament in de Statenvertaling. Bogerman werd geboren als zoon van Johannes Bogerman, een voormalig pastoor en later predikant. Hij studeerde…

Read More

Album amicorum van Johannes Honingh (1654-1658, 1684)

Op latere leeftijd begon de Middelburgse magistraat Johannes Honingh een album amicorum. Hierin verzamelde hij enkele bijdragen. Zijn eigen wapen ontbreekt. Deze heb ik toegevoegd met behulp van wapens afgebeeld op een plaat van zijn landhuis Steenhove te Koudekerke nabij Middelburg. In 1684 verbleef waarschijnlijk Henriette Maria barones Wentworth en haar minnaar bij hem. Een…

Read More

Album amicorum van Joannes d’Andeleu te Leuven

Koninklijke Bibliotheek aanvraagnummer 71 H 23 Joannes d’Andeleu kan één van de volgende namen gevoerd hebben: Jean/Jan van/ Jan d’/Johan d’Andeleu. Hij kwam van Brussel. Op internet heb ik hem niet kunnen vinden. Hij begon zijn album amicorum in 1609, toen hij in dat jaar en in 1610 de Universiteit van Leuven bezocht. Zijn naam…

Read More

Album Amicorum Frans Banninck Cocq (1605-1655)

Koninklijke Bibliotheek, aanvraagnummer 134 C 69 Frans Banninck Cocq, heer van Purmerend en Ilpendam. Hij is één van de nachtwacht, zoals die door Rembrandt van Rijn geschilderd is. Volgens zijn album bezocht hij de steden Poitiers, Bourges, Saumur, Calais en Amsterdam. In zijn album kwamen oorspronkelijk 28 wapenafbeeldingen voor, maar nu resteren 18 stuks.Door zijn…

Read More

Het Album Amicorum van Karel van Arnhem (1570-1575, 1581)

In 2013 werd door de Koninklijke Bibliotheek het Album amicorum van Karel van Arnhem aangekocht. Karel had dit album aangelegd om tijdens zijn studies en reis in het buitenland familieleden, vrienden, bekenden en anderen een aantekening in zij album te doen maken, liefst vergezeld van het wapen van de vriend. Karel werd in 1531 geboren…

Read More

Album amicorum van Clara van Beers (1588-1607)

In de Koninklijke Bibliotheek wordt het album amicorum van jonkvrouwe Clara van Beers bewaard (135 J 53). In Clara’s album komen vele gedichtjes, amoreuze liedjes, chansons e.d. voor. Daarnaast zijn er vele schetsjes van bijvoorbeeld een hartje of een bloempje van een viooltje. Meestal zijn bij de tekenaars tekentalenten afwezig. Daarnaast 19 prachtig uitgevoerde initialen….

Read More

Album Amicorum, van Johannes Bolsius (?-1621) Leuven 1566-1573

Sommige studenten gebruikten een doorschoten exemplaar van een – meestal stichtelijk – boek. Op de lege bladzijden werden dan de bijdragen van vrienden aangebracht. Vaak voegde de “vriend” ook zijn wapen toe. De term vriend kan meerdere betekenissen hebben. Een vriend kan een echte vriend zijn, maar ook een collega, een leermeester of dergelijke personen….

Read More