Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604

Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604 Het album bevat één wapen, namelijk dat van de eigenaar. Maar dit wapen stemt niet overeen met elders gepubliceerde familiewapens Van Sorgen. Aangezien Nicolaus van Sorgen zijn album in Nederland opzette en dus kon weten hoe het Van Sorgen-wapen er uitzag, is het mogelijk dat zijn…

Read More

Album amicorum van Dr. Bernardus Paludanus ca 1575

Dr. Bernardus Paludanus werd als Berend ten Broecke te Steenwijk op 28 oktober 1550 geboren. Hij studeerde medicijnen in Padua. Tijdens zijn studie reisde hij door Engeland, Palestina en midden-Europa. Hij werd stadsdokter te Enkhuizen, waar hij op 3 april 1633 overleed. Hij werd in de Zuiderkerk begraven, waar een monument voor hem is opgericht….

Read More

HET ALBUM AMICORUM VAN JOHAN VAN MATENESSE

Het album amicorum van Johan van Matenesse (ca 1596-1653) lijkt mij niet een album te zijn, dat door een student op zijn Grande Tour samenstelde. Johan was een belangrijk persoon in het gewest Holland en de Ridderschap van Holland. Namens Holland was hij aanwezig bij de besprekingen en ondertekening van de Vrede van Munster Op…

Read More

Album amicorum van Samuel ten Nuyll (1635-1688).

Samuel ten Nuyl (verschillende schrijfwijzen) kwam volgens de KB uit Deventer. Hij was o.a., hoogleraar te Steinfurt en Nijmegen. In zijn album komen , 65 inscripties en 2 geschilderde wapens voor. In één van de inscripties van de geboorte Gronovius (mijn voorvader). Toentertijd speelde een Samuel ten Nuyl een rol in Hasselt. Of hij of…

Read More

Album amicorum van Gerard van Hacfort

Over Gerard van Hacfort heb ik op internet niets kunnen vinden. Hij zal tot het Gelders adellijke geslacht Van Hackfort behoort hebben. Volgens zijn album amicorum verbleef hij in Dowaai, Thorn, en Doornik, om dan naar Italië te reizen om in Rome, Napels en Venetië te verblijven (gegevens KB). De eerste bladzijden zijn klaarblijkelijk op…

Read More

Album amicorum van Simon Dusing

Simon Dusing (KB) komt uit Venlo. Hij verbleef in Dôle, Besançon, Antwerpen, Venlo, Wesel en Keulen. In zijn album vinden wij één gekleurde tekening, één gegraveerde voorstelling, 54 (+ 1 dubbele) geschilderde wapens en 1 gegraveerde en ingekleurd wapen. Elk De wapen is geschilderd op een vel papier, dat ingeplakt is in een blanco boek….

Read More

Album amicorum van Jacob II van Bronckhorst van Batenburg

Jacob II van Bronckhorst van Batenburg (Anholt 1553-in Spaanse krijgsdienst gewond te Lochem, overl. Bredevoort 1582), heer van Anholt, Bahr en Lathum. Volgens de plaatsen waar wapens werden getekend, verbleef hij te Douai/Doornik, Parijs, Orléans, Atrecht, Saint-Ouen, Blois en Keulen. In zijn album vinden we 66 geschilderde wapens en 13 geschilderde portretten, 3 kostuumafbeeldingen en…

Read More

Album amicorum van Johannes Bogerman

Johannes Bogerman (Uplewert, Oost-Friesland 1576–Franeker, 11 september 1637) was een Nederlands theoloog, predikant en Bijbelvertaler. Hij kreeg bekendheid als voorzitter van de Synode van Dordrecht in 1618 en als vertaler van gedeelten van het Oude Testament in de Statenvertaling. Bogerman werd geboren als zoon van Johannes Bogerman, een voormalig pastoor en later predikant. Hij studeerde…

Read More