Album amicorum van Johannes van Amstel van Mijnden (ca 1586-)

In het album amicorum van Johannes van Amstel van Mijnden, uit de jaren 1600-1602, zij onder meer 25 wapens opgenomen. De wapenvoerders van twee geschetste wapen van onbekenden konden wij identificeren. Johannes zal, omdat hij in 1601-1602 in Leiden studeert, mogelijk rond 1585 geboren zijn. Ik heb tevergeefs naar meer gegevens over hem op internet…

Read More

Album Amicorum van Goswinus van Nijendaal (-1690), remonstrant predikant

Friedrichstadt, ook nu nog Holländerstadt, was een stad waar Nederlandse handelaren in godsdienstvrijheid mochten leven. De bestuurstaal was Nederlands. Vooral remonstrantse Nederlanders vestigden zich in deze stad. Voorganger van 1660 tot 1664 was Goswinus van Nijendaal. In 1664 vertrok hij, maar alvorens de stad te verlaten begon hij nog een Album amicorum. Dit album valt…

Read More

Album amicorum van Johan Franck, Douai en Atrecht, 1573-1578 ff

Johan Franck gaf als jurist “rechten” aan de studenten van de Douai-univeriteit. Het was zijn streven om van de adellijke studenten in een album hun portret en hun wapen op te nemen. Vermoedelijk heeft hij deze liefhebberij zelf bekostigd. De student moest naast poseren dan zijn wapen aanleveren. Ook liet hij een portret van hem…

Read More

Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604

Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604 Het album bevat één wapen, namelijk dat van de eigenaar. Maar dit wapen stemt niet overeen met elders gepubliceerde familiewapens Van Sorgen. Aangezien Nicolaus van Sorgen zijn album in Nederland opzette en dus kon weten hoe het Van Sorgen-wapen er uitzag, is het mogelijk dat zijn…

Read More

Album amicorum van Dr. Bernardus Paludanus ca 1575

Dr. Bernardus Paludanus werd als Berend ten Broecke te Steenwijk op 28 oktober 1550 geboren. Hij studeerde medicijnen in Padua. Tijdens zijn studie reisde hij door Engeland, Palestina en midden-Europa. Hij werd stadsdokter te Enkhuizen, waar hij op 3 april 1633 overleed. Hij werd in de Zuiderkerk begraven, waar een monument voor hem is opgericht….

Read More

HET ALBUM AMICORUM VAN JOHAN VAN MATENESSE

Het album amicorum van Johan van Matenesse (ca 1596-1653) lijkt mij niet een album te zijn, dat door een student op zijn Grande Tour samenstelde. Johan was een belangrijk persoon in het gewest Holland en de Ridderschap van Holland. Namens Holland was hij aanwezig bij de besprekingen en ondertekening van de Vrede van Munster Op…

Read More

Album amicorum van Samuel ten Nuyll (1635-1688).

Samuel ten Nuyl (verschillende schrijfwijzen) kwam volgens de KB uit Deventer. Hij was o.a., hoogleraar te Steinfurt en Nijmegen. In zijn album komen , 65 inscripties en 2 geschilderde wapens voor. In één van de inscripties van de geboorte Gronovius (mijn voorvader). Toentertijd speelde een Samuel ten Nuyl een rol in Hasselt. Of hij of…

Read More