Album amicorum van Clara van Beers (1588-1607)

In de Koninklijke Bibliotheek wordt het album amicorum van jonkvrouwe Clara van Beers bewaard (135 J 53). In Clara’s album komen vele gedichtjes, amoreuze liedjes, chansons e.d. voor. Daarnaast zijn er vele schetsjes van bijvoorbeeld een hartje of een bloempje van een viooltje. Meestal zijn bij de tekenaars tekentalenten afwezig. Daarnaast 19 prachtig uitgevoerde initialen….

Read More

Album Amicorum, van Johannes Bolsius (?-1621) Leuven 1566-1573

Sommige studenten gebruikten een doorschoten exemplaar van een – meestal stichtelijk – boek. Op de lege bladzijden werden dan de bijdragen van vrienden aangebracht. Vaak voegde de “vriend” ook zijn wapen toe. De term vriend kan meerdere betekenissen hebben. Een vriend kan een echte vriend zijn, maar ook een collega, een leermeester of dergelijke personen….

Read More

Album Amicorum van Johan van Loenersloot (ca 1550-ca 1601).

Collectie van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, code 79 L 28. Zie voor een Inleiding van de achtergronden van Alba amicorum de Litertuur. De eigenaar van dit album was Mr. Johan van Loenersloot (?-1611). In zijn album komen 13 wapens voor, die beschreven worden. Enkele wapens zijn niet voorzien van de naam van de vriend,…

Read More

Album Amicorum van Walraven van Stepraedt

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 12 (2006): 123-124. In 1913 beschreef Van Doorninck het Album Amicorum van Walraven van Stepraedt, dat toentertijd bij een andere Van Doorninck bewaard werd. Ofschoon het uit 222 bladzijden bestaat worden slechts 13 wapens afgebeeld. Naast een inleiding begint de schrijver met de betekenissen van door hem gevonden acroniemen of…

Read More