Wapenboek nr 2 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging in Utrecht

Leiden UB Special Collection BPL-2491 Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel. Zoals gezien kan worden bevat…

Read More

Wapenboek nr 1 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging in Leiden

Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden dan hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel. Exemplaren van dergelijke wapenboeken worden in verscheidene archieven bewaard….

Read More

Wapenboek Bibliotheek Arnhem

Wapenboek Bibliotheek Arnhem code kluis 779 C1249 In de Gelders Bibliotheek te Arnhem bevindt zich een wapenboek, waarvan de lege wapenschilden zijn voorgedrukt. Een wapenschilder behoefde alleen de schilden, het helmteken en de dekkleden in te tekenen en te kleuren. Om elk schild vinden we gegraveerde figuren, en ruimten voor naam van de wapenvoerder en…

Read More

Wapenboek van de Nederlandse natie aan de universiteit te Angers

Het wapenboek van de “Nederlandse” studenten aan de rooms-katholieke universiteit te Angers, Frankrijk is bewaard gebleven en bevindt zich in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Het aantal wapens is klein. Dit kan veroorzaakt zijn door de korte periode dat dit wapenboek in Angers in gebruik was en het aantal “Nederlandse” studenten, dat in die…

Read More

Wapenboek van het St Joosten schutterijgilde te Arnhem

Zoals elders vermeld kwamen in Arnhem verscheidene schutterijen voor. Elke schutterijgilde diende de belangen van een stadsdeel. Sommige werden naar een belangrijke straat in dat stadsdeel genoemd. Een voorbeeld is de Koningstraatschutterij (zie voor wapenboek de website). Een andere schutterij heette naar een heilige > St Joosten schutterij. De (belangrijke) leden lieten hun wapen in…

Read More

Wapenboek 643-2/2400-5 uit de Collectie Van Hardenbroek deel Gelderland

In Het Utrechts Archief-HUA wordt een wapenboek bewaard, dat waarschijnlijk tekeningen bevat waarvoor meerdere wapenboeken als bron gediend hebben. Welke deze wapenboeken zijn heb ik niet nagegaan. Uit het feit dat vele details niet door de wapenschilder zijn gekopieerd blijkt dat de wapenschilder geen fijnschilder was. Uit het wapenboek fotografeerde Ad de Jong, Voorthuizen de…

Read More

Wapentekeningen van Muschart in Amersfoort

Rond 1910-1920 heeft de heraldicus en begaafd tekenaar R. T. Muschart als liefhebberij wapentekeningen gemaakt. Aanzet waren zegels die in het gemeentearchief van Amersfoort gevonden werden. Deze prachtige tekeningen, wel op ruitjespapier, worden in het huidige Eemland Archief te Amersfoort bewaard. Een selectie hieruit wordt in dit artikel afgebeeld. Lees of download het volledige artikel….

Read More

Wapenboek van het Sint. Lucasbroederschap

Zie voor informatie over de Sint. Lucasbroederschap het artikel door A.J. Maris. 1979. De Sint Lucasbroederschap te Arnhem, een rechtsgeleerd gezelschap, p 69-85 in Gelders Mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.. Aangeboden aan Mr. P.J.W. Beltjes. De Walburg Pers Zutphen. 170p. In haar artikel geeft Maris naast een algemene inleiding en beschrijving van…

Read More

Wapenboek van het Koningstraetsche Vendel te Arnhem

Het wapenboek van het Coninckstraet Vendel wordt bewaard in het Gelders Archief te Arnhem. De 73 wapentekeningen zijn geschilderd in Couleuren door één van de officieren sergeant Peter van Vleuten. De wapens heb ik rond 1995 uit de hand gefotografeerd. De tekeningen en de namen van de dragers van de wapens heb ik in het…

Read More

Album Amicorum van Walraven van Stepraedt

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 12 (2006): 123-124. In 1913 beschreef Van Doorninck het Album Amicorum van Walraven van Stepraedt, dat toentertijd bij een andere Van Doorninck bewaard werd. Ofschoon het uit 222 bladzijden bestaat worden slechts 13 wapens afgebeeld. Naast een inleiding begint de schrijver met de betekenissen van door hem gevonden acroniemen of…

Read More