Van Bommel van en tot Bommelstein

Van Bommel van en tot Bommelstein Oudere ‘trouwe lezertjes’ van de stripverhalen over de belevenissen van Heer Ollie B. Bommel en zijn jonge vriend Tom Poes door Marten Toonder, weten dat Heer Bommel een sans nobilis was. Hij was dus een snob, die zich op onduidelijke wijze voldoende vermogen had verworven om een kasteel te…

Read More

Classification and definitions of types of personal marks with examples mainly from the Netherlands

Gedeeltelijk eerder gepubliceerd in J. Evans Pim, S.A. Yatsenko & O.T. Perrin (Eds). 2010. Traditional marking systems. dbdunkling. 518p.: 431-442. Hier de volledige tekst, omdat 1. de afbeeldingen in kleur zijn, 2. vele essentiële afbeeldingen met de bijbehorende toelichting zijn weggelaten, en 3. het gedeelte over het (brand)merken van vee niet is opgenomen, omdat dit…

Read More

Wie woonde waar in Wageningen (“DE DIKKE ZEVEN”) online

Het Gemeentearchief Wageningen heeft het standaardwerk ‘Wie woonden waar in Wageningen’ online beschikbaar gesteld op de gemeentewebsite. Het werk, in de volksmond beter bekend als ‘DE DIKKE ZEVEN’ bestaat uit 1902 bladzijden en is een bron van gegevens over huizen in de Wageningse binnenstad en hun bewoners. Het was sinds 2011 niet meer online beschikbaar…

Read More

Het handmerk van Jacob van Biesen te Arnhem

In het hieronder genoemde inventaris-nummer bevindt zich in het Gemeentearchief van Wageningen twee documenten, uit de jaren 1653 en 1671 die te maken hebben met het snijden van de drukplaat van de vogelvluchtkaart van de stad Wageningen opgenomen in Arend van Slichtenhorsts Geldersche Historien. De geadresseerde weduwe is Maragrieta Reghgarts. Zij heet eigenlijk Margriet Ryckers…

Read More

Artikelen van Anton C. Zeven in Wagenwegen, vanaf 1982 genoemd Oud-Wageningen, over de periode 1977-2015

In november 2013 heeft een nu oud-bibliocaris van de historische vereniging “OudWageningen” de wens uitgesproken, dat er een overzicht van mijn artikelen, opgenomen in het tijdschrift Wagenwegen, vanaf 1982 Oud-Wageningen geheten, zou moeten komen. Het heeft bijna twee jaren geduurd. En ik heb niet alles kunnen traceren. De meeste artikelen betreffen “historische weetjes”, andere zijn…

Read More

Twee eeuwen handmerken van Wageningers (1586-1771)

Al vroeg heeft de mens de behoefte gevoeld om zijn eigendommen te merken. Zo merkte de eigenaar zijn manden, zakken en kisten met zijn handmerk, hetgeen te zien is op schilderijen en andere afbeeldingen uit vroegere eeuwen. Omdat de meeste mensen niet konden schrijven, maar wel een handmerk konden trekken, werden handmerken ook als een…

Read More

Cachets of zegelstempels van pinsbeck of prinsmetaal

Zonder afbeelding gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 87. Afbeelding toegevoegd in augustus 2015. Alsoo in de nagt tussen den 18 en 19 deses lopende Maands [september] binnen deese Stad [Arnhem] onderscheide Huijzen of Winkels in te breken is getenteert [gepoogd], en aan een desselve zijnde een Horlogiemaker [Tiebout] zulx ook werkelijk heeft plaats gehad….

Read More

Een zegel van het Gelderse Melatengilde uit 1554

Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 9 (2003): 82. Met een aanvulling uit 2015. Wanneer men nu op melaathuis, lepra e.d. googled is er heel wat meer over lepra te vinden. Bijvoorbeeld over De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus. Een tweede voorbeeld vormen de notariële gegevens door het HUA. Ondanks de vele afbeeldingen is…

Read More

Een vijftiende-eeuwse schaal met een wapen met drie dobbelstenen

Verschenen in Heraldisch Tijdschrift 19 (2013): 86-89. Bij een opgraving in Dordrecht werd onder meer een scherf met een afbeelding van een deel van een wapen gevonden. Hierbij kan men denken aan een bord of schotel met mogelijk het familiewapen van een onbekende familie. Het wapen zal uit drie dobbelstenen (2-1) hebben bestaan. Het bord…

Read More