Heraldische kleuren in De Hoenderhof van Jan Steen

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 19 (2013): 39-40. In zijn schitterend boek betreffende de Amsterdamse burgers en hun verwantschap beschrijft Bas Dudok van Heel het schilderij De Hoenderhof van Jan Steen. Het schilderij hangt in het Museum Het Mauritshuis. Jan Steen maakte dit schilderij in 1660. Volgens de website van het Museum Mauritshuis en volgens…

Read More

Een gedigitaliseerde zegelbestand (sigilloscopie) of een gezamenlijk menselijk geheugen

Gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 10 (2005): 17-20. Recentelijk werd ik geconfronteerd met stukjes lakzegels, die archeologen uit de beer van beerputten hadden geëxtraheerd. Deze stukjes moeten afkomstig zijn van weggegooide gezegelde documenten. De jarenlange ‘bewaarcondities’, de drukverschillen die waarschijnlijk ontstonden, omdat de zegels niet plat op de reeds aanwezige resten terecht kwamen, en de…

Read More

Prijsbanden met het stadswapen van Wageningen

Gepubliceerd in Oud-Wageningen 40 (2012): 72-77. Prijsbanden of ook prijsboeken zijn boeken, die aan top-leerlingen van een Latijnse School werden aangeboden. Men koos daarvoor het tekstgedeelte van een bepaald boek, bond deze in een perkamenten of leren band in, waarop meestal op de voorplat en vaak ook op de achterplat het stadswapen van de stad…

Read More

De achttiende eeuwse Arnhemse heraldisch schilder Willem ten Haegh

Gepubliceerd in BLAZOEN 1 (2015): 18-21. Van (wapen)schilder en graveur Willem ten Haegh is nog weinig bekend. Ongetwijfeld zullen in de archieven meer gegevens over hem te vinden zijn, dan hieronder vermeld. Zo heeft het Gelders Archief te Arnhem, in welke plaats hij werkzaam was, digitaal weinig gegevens over hem. Op internet vind ik een…

Read More

De variaties in het wapen van de ‘Zutphense/Arnhemse’ familie Cremer

Gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 18 (2012): 19-23. Er zijn verscheidene families Kremer/Cremer. De door mij heraldisch behandelde familie Cremer wordt in het Nederlandsch Patriciaat van 1910 genoemd als Cremer (protestant, Zutfen). Echter de beschreven genealogie is zeer beperkt. Wel is bekend dat het naast een Zutphense ook een Arnhemse achtergrond heeft. Het gebrek aan genealogische…

Read More

Seven-Zeven-Zeeven: geschiedenis en genealogieën van twee families uit de Groninger veenkoloniën

In 1950 ben ik op 17-jarige leeftijd begonnen met genealogisch onderzoek. Ik werd hierdoor aangespoord door de in de boekenkast van mijn ouders staande exemplaren van de Groninger Volksalmanak. Deze waren afkomstig uit het ouderlijke huis van mijn vader. In deze Volksalmanakken uit ca 1900 had Zee, oud-burgemeester van Veendam artikelen geschreven over Veenkoloniale families….

Read More

Wapen Schimmelpenninck van der Oije op een hondenhalsband

Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 98-99. In de zeventiende en achttiende eeuw was het gebruikelijk dat een student ter afronding van zijn studie een z.g. Grand Tour maakte. In de meeste gevallen ging deze reis naar Italië. Een Grand Tour was ook mogelijk voor Assueer (Sweeder) Jacob Schimmelpenninck van der Oije. Hij koos…

Read More

Huize Larxenpas te Eefde onder Gorssel, 1883

Arnoldus Gerhardus Huender, architect van de Larxenpas in 1853. Hij woonde er tot 1884, het jaar dat zijn vrouw overleed. Hij verkocht het huis aan Gerrit Willem Dijkerman. Deze sloopte het in 1894. Het huis schijnt grote kamers gehad te hebben, want volgens een ooggetuige kon men in een kamer ‘met paard en wagen draaien’….

Read More

Het ‘heraldische’ brandijzer van Rhenen

Eerder gepubliceerd in ‘Oud-Rhenen’ 21 (2002): 52-53 en in Heraldisch Tijdschrift 9 (2003): 9-10. In het museum ‘Het Rondeel Rhenen’ ligt voor de bezoeker ter bezichtiging het stedelijke brandijzer. Tijdens de bezichting ervan borrelen herinneringen op aan spannende jeugdboeken, waarin geschreven werd over boeven en schavuiten die gebrandmerkt werden. In werkelijkheid was het brandmerken veelal…

Read More