Een hert met drie stangen

In het Album amicorum van Joannes d’Andeleu vinden we een wapen met een gewei met drie geweistangen. Het betreft het wapen van een onbekende “vriend”. Mogelijk is het middengewei ontstaan uit het gewei van het St. Hubertushert. Dit hert voert binnen twee geweien een kruis of het beeld van Christus. Deze kunnen niet herkend zijn…

Read More

Album amicorum van Johannes Godin, Utrecht 1653

Het album amicorum van Johannes Godin lijkt mij op latere leeftijd Jan/Johan Godin te zijn aangelegd, en dat alleen “belangrijke” vrienden een bijdrage mochten leveren. Kwam zijn vriendenkring vooral uit Zeeland? Hierdoor zal het aantal van acht wapentekeningen beperkt zijn. Over de wapenvoerenden is weinig tot niets op internet te vinden. Op welke familie of…

Read More

Album amicorum van Philippus Anshelm, 1556-1587

Koninklijke Bibliotheek aanvraagnummer 133 M 142 Philippus Anshelm was als jurist richter in Mainz. In zijn album amicorum nam hij slechts één gekleurd wapen (met de vier kwartierwapens) en een pentekening van een wapen op. Andere bladzijden werden gevuld met inscripties. De KB tekent hierbij aan, dat het is niet uitgesloten is, dat de groep…

Read More

Album amicorum van Gilles de Glarges

Album amicorum van Gilles de Glarges, 1559-1641, pensionaris van Haarlem, tussen 1580-1640 Leiden, Den Haag, Bourges e.a. Zijn album bevat ook wapens van echtgenotes en familieleden. Een aantal wapens staan op de verso-zijde van een bladzijde, waardoor het wapen gewend werd geschilderd. Daarnaast zijn er ongekleurde wapentekeningen, waaronder een alliantiewapen. De laatste heb ik gespiegeld,…

Read More

Album amicorum van Johannes van Amstel van Mijnden (ca 1586-)

In het album amicorum van Johannes van Amstel van Mijnden, uit de jaren 1600-1602, zij onder meer 25 wapens opgenomen. De wapenvoerders van twee geschetste wapen van onbekenden konden wij identificeren. Johannes zal, omdat hij in 1601-1602 in Leiden studeert, mogelijk rond 1585 geboren zijn. Ik heb tevergeefs naar meer gegevens over hem op internet…

Read More

Album Amicorum van Goswinus van Nijendaal (-1690), remonstrant predikant

Friedrichstadt, ook nu nog Holländerstadt, was een stad waar Nederlandse handelaren in godsdienstvrijheid mochten leven. De bestuurstaal was Nederlands. Vooral remonstrantse Nederlanders vestigden zich in deze stad. Voorganger van 1660 tot 1664 was Goswinus van Nijendaal. In 1664 vertrok hij, maar alvorens de stad te verlaten begon hij nog een Album amicorum. Dit album valt…

Read More

Album amicorum van Johan Franck, Douai en Atrecht, 1573-1578 ff

Johan Franck gaf als jurist “rechten” aan de studenten van de Douai-univeriteit. Het was zijn streven om van de adellijke studenten in een album hun portret en hun wapen op te nemen. Vermoedelijk heeft hij deze liefhebberij zelf bekostigd. De student moest naast poseren dan zijn wapen aanleveren. Ook liet hij een portret van hem…

Read More

Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604

Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604 Het album bevat één wapen, namelijk dat van de eigenaar. Maar dit wapen stemt niet overeen met elders gepubliceerde familiewapens Van Sorgen. Aangezien Nicolaus van Sorgen zijn album in Nederland opzette en dus kon weten hoe het Van Sorgen-wapen er uitzag, is het mogelijk dat zijn…

Read More